Kantinediensten

Kantinedienst reglement: 

Heeft u vragen of suggesties? Dan kunt u contact opnemen met de barroostercommisie.

Naam Telefoonnummer   E-mail
Nicole Sandee  +31 135 142 982 e-mail

 

Algemeen en afkoopregeling:

 • Bardienst/poetsdienst geldt voor leden die op de eerste dag van een kalenderjaar 18+ zijn en jonger dan 67 jaar;
 • Een lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december, waarmee je ook voor dat jaar bardienst/poetsdienst plichtig bent. Nieuwe leden later in het jaar, hebben een dienstplicht naar rato;
 • Inroostering door de leden dient direct na het vrijgeven van het rooster te gebeuren; ·        Standaard bardienst avond: 19:00 – 23:30 uur. Standaard zondagochtend: 09:30-13:30 uur. Dienstenrooster tijdens competities en toernooien is variabel en onder voorbehoud, afhankelijk van speelschema;
 • Een poetsdienst is op donderdagmiddag of vrijdag overdag (wel rekening houden met mogelijke aanwezigheid competitie-teams). Voor een poetsdienst staat 3 uur;
 • Een poetsdienst en bardienst mogen niet in één dienst gecombineerd worden;
 • Er mag maximaal 1 poetsdienst in het kalenderjaar ingeroosterd worden;
 • Als iemand al op voorhand een dienst wil afkopen, dan dient dit per email bekend gemaakt te worden vóór 1 maart bij de barroostercommissie. De barroostercommissie verwerkt dit in het systeem en zal zorgen dat dit verder met je wordt afgehandeld. De kosten voor afkoop zijn €35,- per dienst;
 • De nog openstaande diensten op korte termijn worden per mail kenbaar gemaakt aan de leden met het verzoek om met spoed in te roosteren. Het is belangrijk dat hier gehoor aan wordt gegeven om een gesloten kantine te voorkomen;
 • Wanneer je geen dienst hebt ingepland, dan kunnen er bij urgentie diensten voor je worden ingepland. Het ingepland worden kan het gehele jaar door. Let op: dit verhoogt het risico op boetes;
 • Wanneer je niet komt opdagen tijdens een ingeplande dienst, wordt er €80,- in rekening gebracht;
 • Een ingeplande dienst wijzigen, die over meer dan 60 dagen plaatsvindt, kun je zelf verzetten in het KNLTB-systeem. Voordat je je uitschrijft voor reeds geplande de dienst, dien je eerst een nieuwe dienst in te roosteren;
 • Een ingeplande dienst wijzigen, die binnen 60 dagen plaatsvindt, kan je niet zelf verzetten in het KNLTB-systeem. Je dient de dienst onderling te ruilen. De ruil van de dienst wijzig je z.s.m. op de maandlijst die achter de bar ligt. Dit voorkomt misverstanden over bijvoorbeeld het sleuteladres. Zolang je het ruilen van de dienst niet hebt genoteerd op de maandlijst, blijf jij verantwoordelijk voor je bardienst en ook voor een mogelijke boete als jouw vervanger niet op komt dagen;
 • Het digitale KNLTB-barroostersysteem registreert geen onderlinge ruil. Dus als je voor iemand invalt, moet je zorgen dat die persoon ook voor jou een keer de bardienst draait. Het aantal punten voor de gedraaide diensten blijft met zo’n ruil in het digitale systeem onveranderd;
 • Last minute afkopen van je ingeplande dienst kost €40,-. De betaling van de invaller dient vooraf te worden voldaan bij de invaller. Je dient zelf contact op te nemen met een van de volgende personen om je bardienst over te nemen:
  • Bart le Mair +31 6 11313673
  • Anny de Koning +31 6 53750774
  • Caroline Bressers +31 6 83335253

Puntenverdeling:

 • Elke dienst levert 1 punt op;
 • Het totaal aantal te behalen punten wordt per jaar bepaald;
 • Bij 3 kantinediensten kan je kiezen voor 3 bardiensten of 2 bardiensten en 1 poetsdienst.    Bij 2 kantinediensten kan je kiezen voor 2 bardiensten of 1 bardienst en 1 poetsdienst;
 • Voor de verdeling van de punten wordt gekeken naar het KNLTB systeem en niet naar de map achter de bar;
 • In de KNLTB-app kan je zien hoeveel punten je hebt verdiend. Staat er bij het tabblad'Home' 2/1 dan staat voor de slash (/) het reeds behaalde puntensaldo 2 en na de slash dat er nog 1 dienst staat ingepland. Wanneer er 2/0 staat heb je bij een kalenderjaar waarin 3 punten behaald moeten worden nog een dienst in te roosteren. Staat er 3/0 dan heb je aan je dienstplicht voldaan. Staat er -2/0 dus voor de slash een negatief saldo, dan zijn de diensten die je in het voorgaande jaar niet hebt gedraaid meegenomen naar het volgende jaar. Heb je dan in het nieuwe jaar 2 diensten gedraaid, dan wordt dit verrekend en staat er op de app 0/0. Houd hier rekening mee. 
  In het tabblad 'Club' en dan 'Diensten' kun je een overzicht vinden van reeds ingeplande/gedraaide diensten. Inhaaldiensten worden als eerste verrekend. 

Hoe werkt het inplannen?

 • Inplannen kan zodra het rooster is vrijgegeven voor het daaropvolgende kalenderjaar;
 • Het inplannen kan via de KNLTB-app of de website https://mijn.knltb.club. Hiervoor heb je je bondsnummer (staat op je KNLTB-pasje) of clubnummer nodig;
 • Wanneer je bent ingelogd krijg je te zien welke dagen wel of niet beschikbaar zijn;
 • Bij het inplannen van een poetsdienst mag je de tijd 23:50 uur negeren;
 • Wanneer het inplannen is gelukt krijg je diverse malen een herinneringsmail. Deze mails ontvang je 2 weken, 1 week en ook nog 1 dag voor aanvang van de kantine-/poetsdienst.

Sleuteloverdracht:

 • De sleutel dient door de bardienst afgegeven te worden aan de volgende in de planning. Wie de volgende bardienst draait moet je checken in de map achter de bar i.v.m. een mogelijk ruil van dienst, die misschien niet vermeld staat in het digitale systeem;
 • De sleutel voor de poetsdienst dient afgegeven te worden aan de volgende in de planning. Wie de volgende poetsdienst draait kan je checken in de map achter de bar;
 • Let op: de KNLTB geeft in de herinneringsmail aan wie de volgende dienst draait. Dit kan verwarring opleveren. Zo wordt voor de poetsdienst in de herinneringsmail de naam getoond van de persoon die de volgende bardienst draait. Dit is dus niet het juiste adres! Check altijd de map achter de bar, omdat daar de juiste poetsdienstplanning in staat. Daarnaast kan het ook zijn dat leden onderling hebben geruild. Dit staat niet in het systeem, maar wel in de map.

Niet behaalde diensten:

 • Zijn er geen diensten meer beschikbaar in het kalenderjaar en heb je nog niet voldaan aan de puntenverplichting van het kalenderjaar? Dan zullen de niet behaalde punten overgeheveld worden naar het nieuwe jaar. Deze diensten worden bij de vereiste punten nieuwe jaar meegeteld en dienen allemaal te worden ingeroosterd. Na overheveling zullen deze diensten als negatief cijfer verrekend worden met behaalde diensten nieuwe jaar. Zie toelichting puntenverdeling. 
 • Let op! 

  Zijn er aan het eind van het kalenderjaar 3 diensten niet ingeroosterd, dan bent je t.z.t. verplicht 1 dienst af te kopen, dus maximaal 2 diensten mogen overgeheveld worden naar het jaar daarop. Met deze regel blijft het aantal niet behaalde diensten op een maximum van 5 diensten en voorkomen we een verdere opstapeling van diensten.

Wijziging (e-mail)adres:

Gelieve aan de ledenadministratie uw gewijzigde (e-mail)adres door te geven, zodat hij dit aan de KNLTB kan doorgeven. Mocht u uw emailadres zelf hebben gewijzigd op de site van MIJN KNLTB gelieve dit zeker aan de ledenadministratie door te geven. Dit voorkomt vele misverstanden.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 54274691

Sportpark de Klep

Sportparklaan 2
5091 EM Middelbeers

KVK-nummer

40258564