Privacy Reglement

Privacy verklaring

T.V. Fidote   

Sportparklaan 2

5091 EM Oost-, West- en Middelbeers

KVK: 40258564

E-mail: [email protected] 

T.V. Fidote is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze verklaring. Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u lid of vrijwilliger bent van onze vereniging. Deze gegevens hebt u zelf aan ons verstrekt. (Voor minder jarigen hebben de ouders / voogd dit gedaan)    

De persoons gegevens die wij verwerken zijn

- achternaam                   

- voornaam                          

- voorletters                

- straat en huisnummer      

- postcode en woonplaats  

- geboortedatum

- (mobiel) telefoonnummer

- IBAN bankrekeningnummer                         

- e-mail adres   

- pasfoto      

Deze gegevens gebruiken wij om

- U in te schrijven als lid bij de KNLTB.

- Het afhandelen van uw contributie / betalingen.

- U te kunnen informeren indien dit nodig is voor het uitoefenen van de (sport) activiteiten, trainingen of andere evenementen binnen de vereniging.

- Voor onze website en (digitale) nieuwsbrieven, met als doel om algemene informatie te geven of de rol die je bij de vereniging vervult.

Wat betreft foto’s geldt het volgende: als iemand aangeeft niet op een (team) foto te willen staan, dan wordt dat gerespecteerd en wordt hij / zij niet gefotografeerd.  

- T.V. Fidote verwerkt ook persoonsgegevens ingeval daartoe een wettelijke verplichting bestaat.    

Bewaren van de gegevens

T.V. Fidote zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Sommige gegevens kunnen echter langer bewaard blijven i.v.m. de historische waarde voor T.V.Fidote, zoals jubilea. Onze bestanden met persoonsgegevens zijn beveiligd met wachtwoord en alleen te gebruiken door degene die daarvoor bevoegd zijn. De KNLTB verwerkt onder andere persoonsgegevens om uitvoering te geven aan het lidmaatschap bij de KNLTB en de tennisvereniging. De KNLTB mag de NAW-gegevens en/of telefoonnummers van leden voor aanbiedingen of acties delen met partners van de KNLTB. E-mailadressen worden niet gedeeld. Leden van de KNLTB verengingen zijn rechtstreeks lid van de KNLTB en niet getrapt via hun vereniging. De leden zijn dus zowel leden van de vereniging als dat het leden van de KNLTB zijn.    

Delen met derden

- T.V. Fidote deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) alleen met vrijwilligers van T.V. Fidote voor contactmomenten.  

- Nimmer delen wij uw persoonsgegevens met derden, zoals voor commerciële doeleinden.    

Beveiliging

T.V. Fidote neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected].    

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected].

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 54274691

Sportpark de Klep

Sportparklaan 2
5091 EM Middelbeers

KVK-nummer

40258564