Bardiensten

Inroostering bar- en poetsdienst 2020 

Heeft u vragen of suggesties, dan kunt u contact opnemen met de barroostercommisie.

Naam Telefoonnummer   E-mail
Nicole Sandee  +31 135 142 982 e-mail

 

Voor 2020 staan er 3 bardiensten genoteerd, hiervan mag u één poetsdienst inroosteren. Voor elke poets- of bardienst krijgt u 1 punt, dus voor 2020 volstaan 3 punten. We vragen nu de personen 3 bardiensten te draaien of 2 bardiensten / 1 poetsdienst. Dus iedereen tussen de 18 en 68 jaar zal moeten voldoen aan 3 punten. In dit systeem kan de ingelogde persoon zien of hij aan zijn bardienstplicht heeft voldaan of niet. Heb je aan deze plicht voldaan dan heb je de 3 punten bereikt.

Richtlijnen voor het inroosteren bardiesnt- en poetsrooster

Leden met een dienstverplichting kunnen hun dienst  inroosteren via de KNLTB APP of via de website dienstenplanner https://mijn.knltb.club

Om in te loggen heb je jouw bondsnummer nodig (staat op je pasje) of je clubnummer. Als je deze link bezoekt kan je jouw eigen wachtwoord kiezen. Let op met inloggen dat je de juiste nummercombinatie doet van bondsnummer of clubnummer.

Eenmaal ingelogd dan zie je een overzicht met maanden. Als je bij aanklikken op een maand geen data ziet, dan is deze helemaal volgeboekt. Wil je een poetsdienst inroosteren, negeer dan het tijdstip 23.50 uur, dit heeft een technische reden. Je kunt poetsen op donderdagmiddag of vrijdag overdag.  

Het is per jaar verschillend hoeveel bardiensten er gedraaid moeten worden, het ene jaar 3 diensten, het daarop volgende jaar 2 diensten. Als er 3 diensten gedraaid worden dan zal er na 31 december nog ingeroosterd kunnen worden om iedereen voor dat kalenderjaar te laten voldoen. Omdat het volgende kalenderjaar minder maanden bevat, kunnen we vaak volstaan met 2 bardiensten.  

Bij 3 diensten mag je kiezen tussen 3 bardiensten of 2 bardiensten / 1 poetsdienst. Bij 2 diensten mag je kiezen tussen 2 bardiensten of 1 bardienst / 1 poetsdienst   Vanzelfsprekend mag u niet tijdens een bardienst een poetsdienst draaien. Voor poetsen staat minimaal 3 uur. Elke dienst levert 1 punt op.  

Inroosteren met toernooien is altijd onder voorbehoud omdat dit afhankelijk is van altijd deelnemers en wedstrijdschema.  

U krijgt een herinneringsmail voor uw ingeplande dienst. Indien u de dienst draait, check altijd in de map achter de bar of uw opvolger een vervanging heeft geregeld of niet. Anders komt de sleutel op het verkeerde adres terecht.

Inschrijven op 1 dag poetsen en bardienst

Het is niet toegestaan om tijdens de bardienst, de poetswerkzaamheden te verrichten. Voor het inroosteren van poetsen staat 3 werkuren en wordt als een aparte dienst gedraaid.

Leeftijdsgrenzen

De leden die op peildatum 1 januari 2020, 18 jaar of ouder zijn en leden die op deze peildatum nog 66 jaar zijn, vallen onder de bardienstplicht.

Niet voldaan aan de 3 punten

Blijkt dat u voor 2020 niet hebt voldaan aan uw bardienstverplichting/poetsverplichting en in de inhaalperiode van 2021 deze niet hebt ingehaald, dan zal er een boete van 45 euro in rekening gebracht worden. 

Sleuteloverdracht

Na voltooiing van jouw bardienst, draag je de sleutel over naar de persoon met de eerstvolgende bardienst. Neem contact op met deze persoon, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan bij sleuteloverdracht. Het digitale barrooster systeem registreert geen onderlinge ruil, deze wordt wel in de uitdraai achter de bar genoteerd. Echter ook hier kan iets mislopen, dus bel of mail even jouw opvolger alvorens je de sleutel brengt.

Even een aandachtspunt voor de poetser die donderdags staat ingeroosterd.

In de herinneringsmail krijg je een sleuteladres die niet voor de poetser bestemd is, maar voor de bardienstmedewerker. Negeer dit sleuteladres, kijk in de map achter de bar wie een week later de poetsdienst draait en naar welk adres. Helaas is dit probleempje voorlopig nog niet door de KNLTB te verhelpen. Wij attenderen u erop dat uw bardienstverplichting alleen getoetst wordt via het digitale barrooster. Er wordt dus niet aan de hand van de uitdraai in de map achter de bar geteld. Dus als u voor iemand invalt, moet u zorgen dat die persoon ook voor u een keer de bardienst draait.  Dit past u wel tijdig aan in de map, om misverstanden met o.a. het sleuteladres te voorkomen. Het aantal punten gedraaide diensten blijft met zo’n ruiling  in het digitale systeem dus onveranderd. Daar kijkt de commissie naar.

Bardienst ruilen

Stel dat u een bardienst wilt ruilen dan kunt u alleen uitschrijven tot 30 dagen voor aanvang van deze dienst. Alvorens je uitschrijft moet je wel eerst een nieuwe datum inplannen , dan pas kun je deze dag uitschrijven. Valt het ruilen binnen de 30 dagen dan kun je dit in het systeem niet wijzigen. Dan moet je dit onderling met iemand regelen en moet je deze wijziging noteren op het maandoverzicht in de kantine. Hou er rekening mee dat de diensten in het digitale systeem worden aangehouden en deze punten tellen voor je dienstplicht. Dus zorg dat je onderling dit goed geregeld en vastgelegd hebt. Zolang je een ruiling niet hebt genoteerd op de maandlijst of hebt doorgegeven aan de barroostercommissie, blijf jij verantwoordelijk voor je bardienst en ook voor een eventuele boete, als jouw vervanger niet komt opdagen.

Reservelijst bardienstmedewerker

Bardienst afkopen

Als iemand al op voorhand wil afkopen, maakt hij dit kenbaar bij de barroostercommissie en betaalt deze. In het barroostersysteem kan dit dan verwerkt worden.Als lastminute wordt afgekocht, dan zou dit onderling geregeld moeten worden, dus de invaller moet toezien, dat hij op voorhand zijn geld krijgt en zet een notitie op de maandlijst. In dit geval moet wel daags ervoor het sleuteladres aangepast worden, dus de afkoper moet bijtijds contact opnemen met diens voorganger om het adres door te geven.

Tegen betaling van € 30,- (vooraf te voldoen) kunt u de volgende personen benaderen om uw bardienst over te laten nemen: 

Naam Telefoonnummer   E-mail
Anny de Koning  +31 653 750 774 e-mail
Caroline Bressers +31 683 335 253  e-mail
Dieter Schima +31 629 066 290 e-mail
Dorothea Dankers +31 621 834 001 e-mail
Kim Smeets +31 135 144 064 / +31 636 794 329 e-mail

 

Wijziging emailadres

Gelieve aan de ledenadministratie uw gewijzigde emailadres door te geven, zodat zij dit aan de KNLTB kan doorgeven. Mocht u uw emailadres zelf hebben gewijzigd op de site van MIJN KNLTB gelieve dit zeker aan de ledenadministratie door te geven. Dit voorkomt vele misverstanden.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 13 514 2309

Sportpark de Klep

Sportparklaan 2
5091 EM Middelbeers